Kliknutím na daný kraj si zvolíte oblasť

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

X

Sieť škôl

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Bajkalská
Bratislava-Ružinov

Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha

Kalinčiakova
Trnava

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Haanova
Bratislava-Petržalka

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského
Sučany

Bilingválne slovensko - španielske gymnázium

Štúrova ulica
Nové Mesto nad Váhom

Cirkevná SOŠ svätého Jozafáta

Komenského 1963/10
Trebišov
056/6722154

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva

Kalinčiakova 48
Topoľčany
038/5326652

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského ako orga...

Okružná
Dolný Kubín

...

Slov.národ.povstania
Šahy

Cirkevné gymnázium Marianum s vyučovacím jazyk...

Biskupa Királya
Komárno