Kontakt

  • Adresa RSOV:
  • Národný projekt ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
  • Stromová 9
  • 831 01 Bratislava
  • Adresa ŠIOV:
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Bellova 54/a
  • 837 63 Bratislava
  • Tel.: +421 / 2 / 5477 6774
  • Fax: +421 / 2 / 5477 6277