Detail školy

SOŠ obchodu a služieb Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov 08134
051/7710863
Viac info